Lemburkuring2007


6 Pairan

Ngiring Bingah


Wilujeng sareng ngiring bingah ka Kang Awan Sundiawan Sarimbit (Baraya Lembur Kuring), rehna putrana Muhamad Ridwan Sidik, parantos ngalakonan salah sahiji sunah rosul (dkhitan).

Resepi Dinten Senen, Ping 21 Juli 2008, di Gedung Pemuda Kuningan Jalan Arya Kamuning No. 1 Kuningan.

Mugia janten murangkalih nu soleh, tuhu ka  ibu taat ka rama, tiasa babakti ka nagri sareng lemah cai, pon kitu taat ngalakonan sareat agama Islam. Amin. Amin.

Advertisements


Tunda talatah

MOS


KAGIATAN Masa Orientasi Siswa (MOS) nu dilakonan ku siswa anyar SMP/SMA tetela jadi bangbaluh lain saukur ku calon para siswa, da kolotna joge sarua ngarasakeun.

Teu saeutik kolot nu ngarasa menit (lieur), kusabab kudu neangan kadaharan jeung paralatan sejenna keur kaperluan MOS tea. Taya di warung lumpat ka toko, taya di toko lumpat ka pasar, taya di pasar lumpat ka supermarket, beh dituna ka toko serba ada (Toserba). Padahal,nu dibeulina the henteu pira, tapi ongkos sababaraha kali tikel batan harga barang nu dibeulina.

Masa orientasi siswam saenyana ngarupakerun hal positif. Sabab kegiatan salian keur ngawanohkeun calon siswa jeug lingkunganana, nya saeutikna pikeun ngagodog mental calon siswa. Tapi anehna, saban taun MOS taya bedana jeung perpeloncoan.

Kahayang mah, kahareupna kagiatan MOS ddieusi ku kegiatan nu leuwih mangfaat. Contona,calon siswa sina mawa bibit tangkal, terus dipelakeun boh di lingkungan sakola boh luareun sakola. Itung-itung nghaudang sangkan calon siswa raket jeung nyaah kana lingkungan. Tah, eta bibit tangkal teh dicirian atawa dingaranan. Saupama eta tangkal geus gede, bisa dijadikeun panineungan nu moal bisa dipopohokeun.


10 Pairan

Desa Panawuan Tandang di Tingkat Nasional


CIGANDAMEKAR : Desa Panawuan, Kacamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Salasa (15/7), dipeunteun tim Lomba Desa Tingkat Nasional. Ieu desa jadi wawakil Provinsi Jawa Barat dina Lomba Desa Tingkat Nasional taun 2008.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) Departemen Dalam Negeri, Evi, nyebutkeun, tina 33 desa di Indonesia nu miluan lomba desa baris disaring jadi 12 desa.

Pikeun nangtukeun juara hiji nepika tilu, ceuk Evi, baris ditangtukeun hasil presentasi ti masing-masing kepala desa nu baris lumangsung di Jakarta.

”Ayeuna mah nu dipeunteun teh ngeunaan data, wawancara ti ngawitan aparat dugika warga,” pokna. *