SMK Pertiwi Kuningan, kiwari boga bangunan anyar nu ngarupakeun tilu lokal Ruang Praktek Kompetensi Keahlian Tehnik Sepeda Motor (TSM) di lingkungan kampus sakola kasebut. Eta teh ceuk Ketua Perhimpunan Pendidikan Abdhi Pertiwi Kuningan, H. Cece Priatna, bantuan ti Yamaha Motor nyaeta minangka salah sahiji bentuk gawe bareng pikeun ngaronjatkeun kualitas pendidikan hususna Tehnik Sepeda Motor.

“Ku ayana pendidikan sistim ganda, tangtos kedah nyaluyukeun kabutuh dunya industri. Kumargi kitu peryogi dipasihan kurikulum bahan ajar sareng fasilitas luyu sareng standar industri,” ceuk Cece Priatna.
Bangunan anyar Ruang Praktek Kompetensi Keahlian Tehnik Sepeda Motor SMK Pertiwi nu kawilang refresentatif teh, diresmikeun ku Kepala Seksi SMK Bidang Pendidikan Menengah, Maman Rochmana, ngawakilan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Kuningan, H. Maman Suparman, sawatara waktu kaliwat.

Kepala SMK Pertiwi Kuningan, Dea Vamitrianto, nyebutkeun, harepan pikeun boga bangunan samodel kitu teh memang geus ti beh ditu mula, tapi kakara ayeuna bisa tinekanan sanggeus nampa bantuan ti pausahaan motor kasebut.

“Alhamdulillah, kanggo sim kuring ieu teh ngarupikeun modal nu luhur ajenna kanggo ngaronjatkeun kualitas pendidikan hususna jurusan tehnik sepeda motor,” ceuk Dea Vamitrianto.

Sajeroning kitu, Koordinator Akter Yamaha Jawa Barat, Dani Hendra Purnama, dijejeran Akter Yamaha, Karnadi, nyebutkeun bantuanYamaha ka SMK Pertiwi Kuningan henteu pukah tina prestasi ieu sakola nu kawilang potensi dina enggoning mekarkeun pendidikan hususna Tehnik Sepeda Motor.*** AJUN MAHRUDIN

Sumber : Koran Galura M. II Maret 2012