Lemburkuring2007

Budaya Gotong Royong

Tunda talatah

TI baheula masarakat Kuningan teh kawentar sauyunan. Henteu pahilir-hilir cai henteu pagirang-girang tampian, cohagna masarakat Kuningan dinamis jeung agamis. Rea nu ngalumbara ka kota bari henteu poho kasarakan. Buktina henteu saeutik masarakat nu ngadon bubuara ti mimiti tukang bubur nepika pajabat saperti di Jakarta, mangsa balik ka lembur mah aub ngarojong pangwangunan.

Tah budaya saperti kitu, sawadina dipiara ulah nepi ka luntur ku usum laas ku jaman, budaya gawe nu rancage kudu dimumule pikeun conto generasi kahareupna.
Generasi ngora nu baris neruskeun tapak lacak generasi samemehna perlu ditataharkeun ti ayeuna keneh sangkan budaya masarakat Kuningan nu sabililungan ulah keuna ku basa jati kasilih ku junti, cindekna kalindih ku budaya luar nu antukna bisa mupus budaya masarakat nu sabilulungan jadi aing-aingan, nu rancage jadi kaleked, nu dinamis jadi bengis jeung robahna budaya sejenna.

Lamun rea budaya masarakat Kuningan nu robah, naon atuh nu kudu dipikareueus, sabab lamun geus ngolesed hese deui pikeun ngabebenahna, sabab ngawangun budaya masarakat leuwih hese batan ngadegkeun hiji bangunan, sabab leungitna budaya masarakat sakapeung mah henteu katitenan.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s