Lemburkuring2007

Guru Lain Selebritis

3 Pairan

SAWATARA waktu kaliwat, salah sahiji stasiun televisi swasta kungsi midangkeun sinetron nu judulna “Guruku Selebritis”. Lamun nitenan peran guru dina eta sinetron, saenyana patukang tonggong jeung kapribadian guru sabenerna nu mere conto ka muridna boh dina nyarita boh dangdanan. Pon kitu deui ngeunaan rengkak paripolahna nu jadi bahan gogonjakan murid-muridna kusabab kaleuleuwihi.

Ceuk Kuswata Serayadinata, M.Pd, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SMPN 2 Kuningan, kalangan guru henteu perlu kasigeung sok komo nyalahkeun sutradara, produser atawa stasiun nu midangkeun eta sinetron. Sabalikna kudu jadi bahan koreksi pikeun ngarobah kapribadian guru.

“Pangemut sim kuring eta minangka kiritik sosial pikeun guru, sangkan guru henteu niru selebritis, pangpangna sual dangdanan kedah nyaluyukeun diri sareng lingkungan sakola,” ceuk Kuswata. ka Galura di rohangan gawena sawatara waktu kaliwat.

Nurutkeun Kuswata, memang guru sawadina mere conto nu hade ka muridna. Boh dina sual tingkah, ucap paripolah kaasup dangdanan kudu bisa dijadikeun tuladan pikeun muridna. Ceuk basa kirata oge kapan guru teh perlu digugu jeung ditiru, cindekna picontoeun.

Ieu guru nu taun 1995 nampa kapercayaan minangka gura tuladan tingkat Kabupaten Kuningan, nyontokeun, murid bisa disiplin lamun guruna oge disiplin samodel datang ka sakola panceg waktu.

Kuswata lahir 21 Juli 1950, ti taun 1969 geus jadi guru di SD Cilaja Kacamatan Karamatmulya. Taun 1974 guru SDN Gandasoli Kacamatan Karamatmulya, taun 1977 guru SMP, taun 1996 Kepala SMPN 2 Cibeureum, taun 2000 Kepala SMPN Ciniru, taun 2002 Kepala SMPN Lebakwangi, taun 2004 nepika kiwari Kepala SMPN 2 Kuningan.

“Lima sasih deui oge sim kuring teh pangsiun, Alhamdulillah rengse ngemban pancen minangka guru,” ceuk ieu Ketua PGRI Kacamatan Kuningan, nu sawatara waktu kaliwat nampa pangajen Satya Lencana ti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono teh.*

Advertisements

3 thoughts on “Guru Lain Selebritis

  1. Indung kuring oge guru SD, ayeuna geus pangsiun. Memang profesi guru lain profesi anu mere panghasilan anu gede. Estuning jadi guru teh pinuh ku pangorbanan. Utamana pikeun guru jaman baheula (taun 60-80an). Cenah gajih guru taun 60an leuwih leutik tibatan panghasilan kenek mobil. Komo dibandingkeun jeung panghasilan supir mah. Tapi aya berkah anu kacida gedenan pikeun guru. Rata2 anak guru sakolana cucud nepi ka perguruan tinggi. Kitu oge dulur2 kuring tujuhan, kabeh lulus sarjana. 3 ti Negeri (Unpad+ITB) 4 ti swasta. Hiji deui anu mangrupakeun warisan ti kolot anu jadi guru, kuring jeung adi2 biasa hirup basajan alias sederhana.

  2. Cita cita kuring keur leutik teh hayang jadi GURU, atawa juru tulis desa, maklum kuring mah ti leuleutik seneng kana baca tulis, ngan nyakitu sampe danget ieu cita cita kuring teh can kalaksanakeun. Ayeuna kuring gawe di Perusahaan Swasta Jasa Perbankan, Alhamdulillah sanajan teu gawe di nu cita citakeun tapi ditempat ieu oge aya patlina jeung tulas tulis.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s