Lemburkuring2007

SAPTON (Tina Catetan Nu Kapopohokeun)

10 Pairan

KAAYAAN lapang maen bal (tajong) Desa Cinagara, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Saptu, sawatara waktu kaliwat, beda ti sasari. Rebuan jalma ti suklakna ti siklukna tumplek ningker sakurilingna eta lapang.

Ngan harita mah warga teh lain rek lalajo maen bal, tapi lalajo pagelaran Saptonan jeung Panahan Tradisional nu diayakeun ku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kuningan, dina raraga ngareuah-reuah milangkala ka 510 Kuningan.

Saptonan jeung panahan teh beunang disebutkeun acara maneuh nu diayakeun saban taun pangpangna dina mangsa milangkala Kuningan. Malah, baheula mah eta acara teh diayakeun di lapang nu lokasina deukeut pendopo pamarentah daerah jeung DPRD Kabupaten Kuningan. Saperti kungsi sababaraha kali diayakeun di lapang Randu Kelurahan Cijoho, lapang Kertawangunan Kacamatan Sindangagung jeung lapang sabudeureun kawasan wisata Linggarjati Kacamatan Cilimus. Taun ieu, kakara pagelaran saptonan teh diayakeun di lelewek kacamatan nu rada anggang ka pendopo. Ngahaja cenah, sangkan saptonan leuwih dipiwanoh ku masarakat. Da saban taun oge, teu sakabeh urang Kuningan apaleun kana pagelaran sapton. Ku sabab kitu, masarakat di lelewek Kacamatan Maleber ngahajakeun lalajo awahing ku ngarasa panasaran kumaha prak-prakanana pagelaran sapton. Malah lain saukur ti Kacamatan Maleber, dalah urang Kacamatan Garawangi jeung Kacamatan Lebakwangi oge rea nu ngahajakeun lalajo. Samemeh pagelaran Saptonan jeung panahan dipitembeyan, leuwih tiheuula luamngsung prosesi nu ngagambarkeun upacara dina mangsa karajaan baheula. Sawatara patandang nu rek nembongkeun kaparigelan ngajajar marake pakean karajaan. Samodel raja, patih, adipati jeung tumenggung marake bendo, baju taqwa jeung kaen lancar. Ari pakean nu dipake ku demang leuwih basajan, tapi teu ngurangan kagagahan pikeun tandang di medan laga. Pakean nu dipake harita teh nyaeta kaen dodot, calan pangsi, sendal karet (sendal) bandol nu talina semet tuur. Pakean nu dipake ku para menak, pamager sari satata sakumaha nu dipake ku adipati, tumenggung, aya oge nu make kabaya. Adipati, tumenggung, demang narumpak kuda dituturkeun ku para prajurit atawa ponggawa nu make pakean sampur, make rompi, calana kaen dodot, sendal sarta henteu leupas mawa tumbak, tameng jeung keris, kujang, pedang, gondewa jeung umbul-umbuk. Rengse prosesi jeung helaran, kakara acara sapton teh dimimitian. Sapton teh asal muasalna tina kecap saptuan nyaeta acara maneuh nu dilakonan poe Saptu sabada kagiatan seba raga (sidang) nu diayakeun sabudeureun Istana Karajaan Kajene (Kuningan) mangsa beheula. Dina prak-prakanana mah pagelaran sapton teh rada rek mirip samodel pacuan kuda. Ngan bedana, sapton mah lain paheula-heula nepi ka finish, tapi nguji kaparigelan joki ngabalangkeun tumbak kudu meneran ka lebah ember dieusi cai nu digantungkeun dina tihang tengah-tengah lapang. Ari Panahan tradisional, nyaeta hiji warisan luluhur karajaan Kuningan nu ditularkeun ka rayatna sangkan mampuh ngagunakeun gondewa minangka alat olah raga bela diri nu seuhseuhanana mibanda makna pendidikan atawa ajaran pikeun leuwih museurkeun diri, nahan emosi dibarung ku jiwa nu tenang bisa ngahontal kasuksesan. Salian ti eta, oge minangka kaparigelan ngagunakeun gondewa dina enggoning nyanghareupan gangguan nu ngarongrong katengtreman rayat Kuningan mangsa baheula. budaya nu sifatna sajarah jeung niley tradisional iweu minangka ciri mandiri Kabupaten Kuningan nu mibanda daya tarik wisata sarta bisa dijadikeun hiburan pikeun masarakat Kabupaten Kuningan. *

Advertisements

10 thoughts on “SAPTON (Tina Catetan Nu Kapopohokeun)

 1. Kang U. Syamsuha, leres pisan di Bandung mah tos ngawitan hujan, malih mah kaetang sering sareng ageung deuih. Abdi sok hawatos ka para patani anu meryogikeun pisan cai hujan kanggo nyebor tatanen, komo di Kuingan mah upami nuju halodo teh cai sok ditaripkeun, ngaboyor pepelakan giliran saminggu sakali sewang. Mudah-mudahan we sing enggal walatra hujan teh.

 2. Kang Rastono kumaha wartosna di bandung teh, tos ngawitan hujan panginten nya?, sami-sami wilujeng shaum oge.

 3. Sae pisan eta acara teh, minangka ngamumule kana warisan budaya sepuh urang sadaya. Mung biasana sapertos anu atos-atos bewara na teh kurang walatra kasadaya pelosok kabupaten Kuningan. Cobi we taros ke urang Mandirancan atanapi urang Subang terang teu aya acara Saptonan? Pasti akang2 sareng teteh2 tos terang kana walerana. Lebah dieu na mah upami Dinas Pariwisata Kuningan bade ngayakeun pagelaran supados janten aset wisata langkung sae undangan di sebar ke seluruh Indonesia, supados anu sanes oge terangeun yen di Kuningan teh seueur pisan budaya anu positif anu kedah dipertahankeun. Kang Icuk, Kang Ade Kang Samsuha wilujeng shaum………..

 4. Kang Icuk langsung wae susuganan di ciwaru tong isin-isin atuh mani malapah gedang sagala jiga kasaha wae he…he…punten, sanes dupi cinagara teh tos kalebet wetan sanes.

  wilujeng netepan shaum

 5. Susuganan taun2 ka payun, tiasa ka wewengkon wetan atanapi kidul Kuningan…

 6. Ngiringan ach akur lah kang, etang2 pemerataan sareng ngalestarikeun

 7. Satuju pisan pami acara Saptonan sareng Panahan Tradisional diayakeun unggal taun di tempat nu beda.

 8. Kang Ade, sigana mah kang Zoen nuju capek jadi hilap kana paragraf he..he..he..
  Leres kang zoen ?
  Salam kangen kasadaya baraya Kuningan ti Kanada 🙂

 9. euleuh.. Cinagara, Maleber, Parakan… tempat ngider baheula keur leutik 🙂

  hatur nuhun iberna Kang…
  mung eta punten seratanna geuning teu aya paragraf-na?
  Janten rada rieut atanapi ‘menit’ macana 🙂

 10. Pingbék: SAPTON (Tina Catetan Nu Kapopohokeun) | Catatan Blogger Kuningan

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s