Lemburkuring2007

Seni Wayang Golek Nyirorot..?

13 Pairan

Saur Ki Djodjo Hamzah HS, Dalang wayang golek di Kuningan, jaman modern ayeuna, seni wayang golek teh karasa rada nyirorot. Ku hal eta seueur para inohong nu hariwang, di ditu di dieu ngayakeun sawala keur neangan tarekah .ngungkulannana. Tapi sawala ngan saukur sawala, dina prakna nu bener-bener ancrub di lapangan mah masih beunang diitung ku ramo. Nyeta atuh ayeuna mah da jamanna geus kieu, Urang pasrah we, cenah! “Ka nu epes meer saperti kitu, kuring mah teu satuju?. Kuduna satekah polah urang neangan solusi, cek paribasa boh kitu boh kieu. Pan urang teh diwenangkeun usaha. Salah sahiji usaha keur ngaronjatkeun ajen seni wayang golek teh nyaeta Binojakrama Padalangan.” *

Advertisements

13 thoughts on “Seni Wayang Golek Nyirorot..?

 1. Kang Dadang
  Di blog parakan teu aya jalmi sugan nya mani sepi pisan tos sababaraha dinten di longokan teu aya pisan ngawaleran

 2. Kang Dadang,
  haturnuhun tos terang ayeunamah ,teh Nenen tos email ka abdi bahwa ajeuna teh tos aya di kuningan bari jeung sakit
  (batu-batuk) cenah mah.

 3. Teu teurang Kang Mamat, ka abdimah teu ngawartosan Teh Nenen bade ka Kuningan
  terang soteh ningal photo di lembur kuring, eta oge posisi abdi tos ka Cikarang
  duka tah masih di Kuningan atanapi tos uih deui
  Kang Zoen pasti langkung uninga posisi Teh Nenen aya dimana

 4. Kang Dadang ,punten bade tumaros, mireng kabar teh nenen gunadi anu di kanada teu ? saurnamah bade uih ka lembur tanggal 18 january.
  basa awal january teh nenen gunadi email ka saya bade ka lembur cenah tapi saya teh telat muka emailna.
  abdi bade ngontak anjeuna tapi teu terang nomor na.
  haturnuhun kanggo waleran na

 5. Punten ka Kang Wawan
  upami tiasamah di kupas langkung jelas perkawis “Wayang Ajen”
  kumargi pribadosmah nembean nguping
  sapertos kumaha kongkritna “Wayang Ajen” teh

 6. Tanggapan ke “Seni Wayang Golek Nyirorot..?”

  Haturan Ki Dalang Djodjo Hamzah HS di kuningan

  Uluk salam miwah hormat,
  saniskanten ngahaturkeun nuhun kana rupi perhatosan kana kasenian Sunda, aya kahariwang akang tangtosna kasenian wayang golek nyirorot.
  Insya Alloh moal kang, abdi sareng tim kreatif ti sanggar Wayang Golek Parwa Pujangga Kota Bekasi parantos ngaihtiaran moles kasenian tradisi wayang golek sina bersahabat sinareng teknologi kiwari. nya ku alpukahna pangrojong ti Bapa Arthur S. Nalan (STSI) Bandung, taun 1998 abdi sasarengan sareng mantena ngaropea wayang golek Sunda salaku modal inspirasi, nya ngadamel kemasan garapan wayang eksperimen kalayan dipasihan nami Wayang Ajen kangge ciri ngabentenkeun sareng wayang golek tradisi, saur bahasa keren mah merk dagang panginten kang.

  perjalanan wayang ajen ti ngawitan taun 1999-2009 noyod sanaos ngalangkungan bintih protes, disigeung kasieun ngarumpak pakem jeung tetekon, tapi najan kitu seueur oge nu nyumangetan teras berkreasi. Beh namah aya kareueus dumeh wayang golek nu Nyunda, teras nga Indonesia kalayan antukna mah tiasa mendunia kang.

  Hatur punten ieu mah mung sakadar salah sawios buktos wae bilih pajarkeun dalang teu kreatif, Insya Alloh kang, abdi dkk di sanggar wayang ajen teras eksplorasi kalayan jejem panginditan tina kakuatan wayang golek tradisi menuju bentangan wayang yang mendunia. Amiin.

  Hatur nuhun ka LEMBUR KURING

  Salam baktos ti abdi
  pun wawan ajen
  http://www.wayangajen.com

 7. Insya Allah kang abdi mampir,,,,kaping 21 Juli abdi mudik ngajajap istri sareng famili didieu supados apal ka lemah cai sim kuring,,,,

  salam baktos
  Nurhidayat

 8. Ieu Kang Nur abdi mah. Kumaha janten mudik teh..? Ke pami mudik mampir nya…! Diantos di saung butut. .

 9. Tah pan henteu sadaya dalang sapertos Asep Sunandar, janten meureun kreatifitas ogé meryogikeun fasilitas, nyaéta pangrojong ti instasi anu terkait, bentuk namah tiasa, festival, atawa lebet ka jalur pendidikan lakung saé malah nyeponsoran seni tradisional. kadua saé pisan tah ide kang Rastono, wayang nganggo proyektor, di Bandung seeur barudak ngora nu nyandingkeun tekhnologi sareng seni tradisional terutami dianggo pertunjukan performance art, intina panginten keterbukaan ngahareupan fenomena zaman kiwari, sanes saukur teknologi, nu penting keterbukaan , problém di kuningan seniman téh seseurna kirang ngabuka diri jarang ngabuka jaringan.
  hartosna kiwari jaringan kesenian di tingkat daerah pami kiat mah, tiasa kamana-mana,
  sapertos kampung jati tujuh di Jatiwangi.
  kang Zoen tah aya rektor UNPAD resep pisan kana seni tradisional Sunda anjeuna atase budaya di Paris, cobi ajak diskusi aya blogna di Ganjar kurnia.com,
  salam baktos
  NURHIDAYAT
  8 Rue Antoine Durafour Saint-Etienn France

 10. Akang2 sadayana leres pisan eta cariosan ngeunaan pawayangan teh, kedah kreatif ti urangna anu berkecimpung dina seni wayang golek, da geuningan tiasa katingali ku urang sadaya geura lahan2 pakarangan ayeunamah geus teu jiga kapungkur, rompokteh ayeunamah nepikeun patete`ep sementawis pamentasan wayang golek teh meryogikeun lahan anu luas,disisni diperlukan ide2 anu mimpuni keur melestarikeun kabudayaan urang, hawatos bilih pareumeun obor kanggo anak tur incu urang sadaya.

 11. Muhun, wayang golek teh saleresnamah masih aya pasarna. Buktosna upami aya pagelaran Ki dalang Asep Sunandar pasti rame, jeung aya bae nu nanggapna sanaos mahal oge. Brarti pelaku seni wayangna kedah langkung kreatif kanggo nangkep pluang pasar. . . . .pribados oge hobi nonton wayang

 12. Satuju kang Rastono, saé pisan tah, komo pami di réogan ku pamaréntah mah meureunan langkung saé, margi kreativitas meryogikeun ogé katalisator,sareng kanggo ngajegkeun seni tradisi kantenan waé di peryogikeun infrastruktur, di samping kreatifitas kreatorna, tah naha aya kitu infrastrukturna di urang ?
  minimalna aya event kanggo sosialisasi antawis kreator sareng apresiator, nembé panginten katingali, animo masyarakat téh,,,margi saémut abdi mah seni tradisi téh tiiseun margi teu aya infrastruktur anu nyokongna, jadi waas kang Rastono kaleresan abdi gaduh wayang golek made in Bandung di rorompok didieu,,Gatotkaca, Rama sareng Shinta,,,,pami aya réréncangan sok dipintonkeun,,,bari jeung teu bisa ogé,,ngan saukur agul yén urang téh boga,seni tradisi,,wayang golek

  salam baktos ah kanggo kang Rastono, sareng kang Zoen,,kamana waé yeuh, nu gaduh rorompok téh meni irit nonghol,,he,,he,,

 13. Memang karaos pisan, jaman kiwari wayang golek tos kacida pisan langka anu nanggap. Malihan murang kalih ayeuna resep keneh nonton sinetron daripada nonton wayang golek. Padahal dina unggal pagelaran wayang golek teh seueur pisan papatah-papatah anu luhung kanggo urang neuleuman kahirupan. Kukituna kedah aya tarekah anu nyambungkeun antawis pagelaran wayang tradisional sareng modern. Geuningan ari pagelaran wayang goleh Asep Sunandar mah seueur anu nonton. Janten cindekna upami wayang golek hoyong tetep nanjeur kedah disesuaikeun sareng kondisi jaman, anu ngandung hartos papakem wayang tetep aya tapi jalan cariosan sareng teknik kemasanana kedah realistis supados gampil dipikahartosna ku sakumna rahayat boh sepuh atanapi anom. Hal ieu nuntut kreativitas dalang kanggo mintonkeun pagelaran-pagelaran anu modern. Janten tong sieun ku kaayaan jaman, justeru kedah tiasa ngamanfaatkeun jaman anu serba elektronik kanggo moles pagelaran wayang, diantawisna nganngo infocus kanggo background panggung, nampilkeun kaendahan alam pagunungan disesuiakeun sareng jalan carita, sareng nusanes-sanesna deui. Tah hal ieu meryogikeun campur tangan kaum-kaum muda anu kreative anu ngartos kana seluk beluk teknologi. Ari numutkeun abdi mah teu aya lepatna kanggo kolaborasi antawis kaum sepuh sareng kaum anom.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s