Lemburkuring2007

Nu Hayang Diitulungan

3 Pairan

DI Hiji lembur keur cacaahan,imah ge salaput suhunan. Sakumna jalma diungsikeun make parahu, kajaba saurang nu mugen teh. “Keun bae da kuring mah jalma iman nu percaya ka Alloh. Ka jalma iman mah, Pangeran tangtu bakal nulungan,” cek eta jalma.

Saban aya parahu nyoloyong rek nulungan saban ditolak ku alesan nu sarua.

Waktu cai geus nntupan suhunan tur imah ge rek rugrug, eta jalma milu tilelep tur kabawa ku caah. Manehna kurang apal yen ti tatadi oge Alloh teh geus rek nulungan manehna ngaliwatan parahu tea. (Tina Majalah Ujung Galuh).

(Salam kanggo Baraya sadayana. Hapunten, nembe nepangan deui kumargi rariweuh).

Advertisements

3 thoughts on “Nu Hayang Diitulungan

  1. Eta seratan teh sae pisan kanggo conto sareng emutaneun keur urang sadaya. Kadangkala urang teh sok hilap yen Gusti Alloh masihan wejangan ka urang sadaya kunu terurat dina Alqur’an sareng anu tersirat di alam sabudeureun urang. Anjeuna hilap yen Gusti Alloh mah benten sareng urang sadaya, Manten-Na moal ningalikeun jirimna langsung ka mahluk model urang anu lamokot ku dosa, tapi ningalikeun kaahengan Alloh ku cara ngintunkeun mahluk sanesna ka urang sadaya.
    Kadangkala urang sok hilap, yen saniskanten anu dongkap ka urang teh tos diatur ku Alloh SWT kalayan sampurna pisan anu kangkawis di luar nalar manusa, kantun urangna tiasa nafakuran atanapi henteu? sing emut yen Alloh moal nibankeun hiji cocobi ka hiji kaum upami eta kaum teu tiasa ngungkulan eta cocobi (punten upami basa abdi lepat, bingung milarian basa anu pas).
    Salam ti kota kembang.
    Rastono thea.

  2. web urang kuningan tos medal mangga dalaftar janten kotributorna http://urang-kuningan.web.id/

  3. Aduh hawatos pisan nya padahal leres pisan pertolongan ti Gusti Alloh tos dipanyuneun anjeuna, tah kukituna dina sagala rupi teh kedah dirasa-rasa ulah mawakarep sorangan wae, saha wae anu nganilai diri sorangan pasti alus euweuh cacadna can tangtu ceuk baturmah diri urang teh bersih.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s