Lemburkuring2007

Raden Soengeb

Tunda talatah

Makam Raden Soengeb

 

PAINGAN urang Desa Cipondok, Kacamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, nyarebutna teh makam karamat Paniisan. Da kaayaan sabudeureun makam Pangeran Soengeb nu perenahna sisi pilemburan Dusun Cipondok, karasana tiis tingtrim jeung taya kesan pikakeueungeun saperti di pamakaman umum. Sabalikna matak betah tumaninah, puguh kaayaan di makam karamat teh saperti di villa. Eta wae geura, salian kaayaanana raresik, di jero komplek makam teh aya kamar mandi, dapur, mushola jeung pamondokan deuih. Salian ti eta, sabudeureun makam aya taman nu kawilang endah.

Saha atuh Raden Soengeb teh? Nurutkeun sawatara katerangan mah, Raden Soengeb teh putra ka-6 ti dalapan sadulur Nyi mas Lani jeung Tjakrapertala. Boga opat urang lanceuk nya eta Raden Raminah, Raden Niti Soedjatma, Raden Koestijah, Raden Djoemirah jeung Raden Djaenah. Ari adina nya eta Raden Saleh jeung Raden Salmijah. Lamun nyukcruk ka puhuna Raden Soengeb teureuh Pangeran Soetadjaja.

Ceuk Kuwu Cipondok, Suhamad, urang Cipondok mah ngaku yen Raden Soengeb karuhunna. Sabab beunang disebutkeun gede jasana dina enggoning nanjeurkeun ajaran Islam di Desa Cipondok mangsa jaman penjajahan Belanda. Padahal, saenyana Pangeran Soengeb urang luar daerah, nu cenah mah harita jeneng Kuwu Karangsembung Cirebon. Pangna aya di Cipondok, cenah, keur ngahaja niiskeun pikir di hiji tempat nu kiwari nelah paniisan. Malah, Raden Soengeb pisan nu munggaran ngadegkeun Masjid di Desa Cipondok teh.

Dina waktu nu tangtu, pangpangna dina 1 Syawal jeung 10 Rayagung rea nu jarah makam Pangeran Soengeb. Anehna, najan Raden Soengeb kaasup tokoh Islam, tapi rereana nu jarah teh katurunan Tionghoa nu luar agama Islam. Pangana kitu, ku sabab Raden Soengeb dianggap ku maranehna sasatna geus neundeun jasa ka luluhurna.

Nurutkeun carita mah kieu, basa Raden Soengeb jumeneng, aya Tionghoa ngahaja nepungan Raden Soengeb ka Cipondok. Maksudna mah menta tulung, ku sabab geus mangtaun-taun tacan kaparengkeun boga katurunan. Nya ku raden Soengeb harita, eta babah teh dibere duwegan sangkan caina diinumkeun ka pamajikanana. Sawatara bulan ti harita, pamajikan babah ngandeg nu satuluyna ngalahirkeun. Malah anak babah teh nelah dingaranan babah duwegan.

Teu kacaturkeun kumaha satuluyna, ngan nu eces Kuwu Suhamad nyebutkeun, rea katurunan babah duwegan nu ngahajakeun jarah ka makam Raden Soengeb. Malah dina waktuna jarah, sok sakalian aub di masarakat saperti ngayakeun Qurban jeung nyumbang keur pangwangunan di eta desa. Geus puguh makam Raden Soengeb, sagemblengna dibangun ku katurunan babah duwegan. “Cindekna, dina sual ieu mah taya jurang nu misahkeun najalan beda agama oge”cek Suhamad, ka Galura, di imahna sawatara waktu kaliwat.  (Sumber : Koran Sunda Galura) *

 

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s